استاژفنی هایپر اکستریم مارشال آرتز تریکینگ

با موافقت کمیته آموزش فدراسیون و هیات ورزش های رزمی استان تهران، انجمن ملی کیک بوکسینگ-سیستم هایپر اکستریم مارشال آرتز تریکینگ یک دوره استاژفنی در بخش بانوان روز 19مردادماه از ساعت 9الی 13 با مسئولیت و مدرسی عاطفه جنگ آور و نظارت زهرا مرادی در خانه تریکینگ -تهران برگزار می نماید.

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر