مربیگری تئوری درجه دو

با موافقت کمیته آموزش فدراسیون ، هیات ورزش های رزمی استان فارس یک دوره کلاس مربیگری تئوری درجه دو در بخش آقایان و بانوان ازتاریخ  20لغایت 25 مردادماه ،ساعت 8الی 18 در سالن اختصاصی هیات ورزش های رزمی استان در شهرستان شیراز برگزار می نماید.

مسئول برگزاری: هیات ورزش های رزمی استان فارس

مدرسین: مدرسین اداره ورزش و جوانان استان

ناظر : رئیس هیات ورزش های رزمی استان

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر