مسابقات انتخابی تیم موی تای آقایان استان تهران

مسابقات انتخابی موی تای در رده سنی نوجوانان و جوانان استان تهران در بخش آقایان ،تاریخ۱۷/۱۸/۱۹/۲۰ خرداد با حضور ۶۰نفر شرکت کننده در مجموعه ورزشی قیانوری برگزار گردید و در پایان تیمهای جنوب غرب ،پاکدشت، جنوب شرق به ترتیب مقامهای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
به گزارش روابط عمومی هیات رزمی استان تهران این مسابقات جهت تکمیل تیم استان و آماده سازی واعزام به مسابقات کشوری برگزار گردیده است.

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر