نشست نمایندگان رشته های تحت پوشش فدراسیون ورزش های رزمی فعال در استان تهران

نشست نمایندگان تعدادی از رشته های تحت پوشش فدراسیون ورزش های رزمی فعال دراستان تهران با موضوع تعامل ، ساماندهی و همکاری های فی مابین برگزارگردید یکی از مهمترین موضوعات ومصوبات این جلسه برگزاری مسابقات استانی قبل از مسابقات کشوری رشته ها بود.

این جلسه با حضور علی سراج رئیس هیأت ورزش های رزمی استان تهران درمحل سالن جلسات ستاد مدیریت بحران منطقه ۸ تهران برگزار گردید.

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر