اولین نشست هم اندیشی مسئولین کمیته ها وهیات رئیسه کمیته کیک بوکسینگ WAKF کشور در استان مازندران


اولین نشست هم اندیشی مسئولین کمیته ها وهیات رئیسه کمیته کیک بوکسینگ WAKF  کشور در استان مازندران با حضور محمد رمضانی رئیس کمیته  WAKF  ایران برگزارشد.

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر