آغاز فعالیت پارسیان آی کی دو دوجو

طی حکمی از سوی «محمود رشیدی» رئیس فدراسیون ورزش های رزمی ،پارسیان آی کی دو دوجو به ریاست «سید امیرعلی هندی»فعالیت خود را آغاز کرد.

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر