نایب رئیس بانوان هیات رزمی شمال غرب تهران معرفی شد

‍به  پیشنهاد رئیس هیات رزمی شمال غرب استان تهران  وبا تایید وابلاغ علی سراج رئیس هیات رزمی استان راحله منظوری به عنوان نایب رئیس بانوان  هیات رزمی شمال غرب تهران منصوب گردید. 

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر