شیهان آلساندرو استاد ارشد سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکی شورن کای دار فانی را وداع گفت

به گزارش روابط عمومی ایواما شینشین آیکیدو با نهایت تأسف و تأثر استاد برجسته و گرانقدر، شیهان آلساندرو تیتارلی دارندۀ دان۸ آیکیدوی سنتی ایواما، نمایندۀ ویژه و استاد ارشد سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکی شورن کای دار فانی را وداع گفت. این ضایعۀ غم‌بار را به اعضای خانواده ایواما آیکیدو تسلیت عرض می نماید.
 
 

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر