برگزاری دوره مربیگری تئوری درجه سه فدراسیونی - استان تهران در بخش آقایان و بانوان

این فدراسیون در نظر دارد یک دوره مربیگری تئوری درجه سه در بخش آقایان و بانوان در استان تهران  برگزار نماید

مسئول برگزاری دوره : هیات ورزش های رزمی استان

مدرسین دوره : آقایان محمد سلطانی ، مهدی صداقت ، نادر عفراوی و شاهین سلطان پور

ناظر دوره : رئیس هیات ورزش های رزمی استان

تاریخ و ساعت برگزاری دوره :ساعت 8 صبح الی 19 مورخ :1397/07/18 لغایت 1397/07/20

مکان برگزاری : استان تهران بزرگراه رسالت نرسیده به میدان خیابان کرمان جنوبی انتهای کوچه رضایی

سرای محله کرمان سالن آمفی تئاتر

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر