برگزاری دوره آزمون دان یک الی سه سیستم وین فایت استایل در بخش آقایان

انجمن ملی کیک بوکسینگ سیستم وین فایت استایل این فدراسیون در نظر دارد یک دوره آزمون دان یک الی سه دربخش آقایان برگزار نماید.

مسئول برگزاری دوره : آقای محمد نیک صفات

ممتحن دوره : آقای مهرداد عسگری

ناظر دوره : آقای شهرام خدامی

تاریخ برگزاری دوره : 07/27/ 1397

زمان برگزاری دوره : ساعت 9 صبح الی 12

مکان برگزاری : استان تهران شهر زیبا میدان الغدیر کوچه 12 متری اسلامی پلاک 67

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر