ورود فدراسیون ورزش های رزمی به المپیاد استعدادهای برتر کشور

ورود فدراسيون ورزش هاي رزمی به المپياد استعدادهای برتر كشور 
طی پيگيری های رياست محترم فدراسيون و مساعدت معاون محترم توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان ، فدراسيون ورزش هاي رزمی در رشته موی تای وارد المپياد استعدادهای برتر كشور شد.

اين مسابقات با مديريت فدراسيون ورزش های رزمی و وزارت ورزش و جوانان در دو بخش دختران و پسران در استان زنجان برگزار خواهد شد.

اخبار تكميلی متعاقباَ از طریق روابط عمومی فدراسیون اعلام خواهد گرديد.

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر