پیام تبریک محمود رشیدی به احمد عمادی سرپرست فدراسیون جودو

برادر ارجمند جناب آقای احمد عمادی 

انتصاب حضرتعالی را بعنوان سرپرست فدراسیون جودو تبریک گفته و موفقیت روزافزون شما را در رشد و پیشبرد اهداف  ورزش جودو کشور از خداوند منان مسئلت دارم.

 

                                                                                                                                             محمود رشیدی                                   

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر