برگزاری دوره داوری و مربیگری عملی درجه یک،دو و سه و آزمون دان یک الی چهار پنچاک سیلات در بخش بانوان

انجمن پنچاک سیلات این فدراسیون در نظر دارد یک دوره کلاس داوری  و مربیگری عملی درجه یک ، دو و سه و آزمون دان یک الی چهار در بخش بانوان برگزار نماید

مسئول برگزاری دوره: خانم فاطمه نور محمد زاده                                             

مدرس دوره بانوان : خانم سهیلا کیان آزاد                                                             

ناظر دوره: نایب رئیس بانوان هیات استان                                          

ممتحن دوره: خانم سهیلا کیان آزاد                                                           

ساعت برگزاری دوره آزمون دان : ساعت 9 صبح الی 14

ساعت برگزاری دوره داوری : ساعت 14 الی 16

ساعت برگزاری دوره مربیگری عملی: ساعت 16 الی 19

تاریخ برگزاری دوره : 1397/08/25

مکان برگزاری دوره: استان مازندران-بابل-کمربندی غربی-بهاران 21-باشگاه پارسه

 

                                                                                             

  

 

 

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر