مجمع انتخاباتی هیأت ورزش های رزمی استان کرمان برگزار شد

صبح امروز مجمع انتخاباتی هیأت ورزش های رزمی استان کرمان با حضور: علیرضا امینی نایب رئیس فدراسیون ، امیری خراسانی مدیرکل ورزش و جوانان استان ، فرهنگ شادنیا دبیرکل فدراسیون و سایر اعضاء مجمع برگزار گردید و در پایان این مراسم، علیرضا ابراهیمی با کسب ۱۴ رأی از مجموع ۱۶ رأی مأخوذه به عنوان رییس هیأت ورزش های رزمی استان کرمان انتخاب شد.

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر