برگزاری دوره استاژ فنی، داوری و مربیگری گروه تای کیک بوکسینگ در بخش آقایان و بانوان- باحضور دکتر آنتوان فارس

گروه تای کیک بوکسینگ این فدراسیون در نظر دارد یک دوره استاژ فنی، داوری و مربیگری(آقایان و بانوان) با حضور دکتر آنتوان فارس در استانهای تهران،آذربایجان شرقی،اصفهان،هرمزگان و خراسان رضوی از مورخ 1397/09/19 لغایت 1397/09/25  برگزار نماید

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت حضور و ثبت نام در دوره استاژ فنی،داوری و مربیگری درجه A.B.C :

 • 1-دوره فنی درجه C : واریز مبلغ1/000/000 ریال به ازاء هر شرکت کننده
 • داشتن کمربند مشکی مرتبط با دوره
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی و گذرنامه
 • دو قطعه عکس
 • 2-دوره فنی درجه B : واریز مبلغ 1/250/000 ریال به ازاء هر شرکت کننده
 • داشتن کمربند مشکی دان 3 یا حکم فنی بین المللی درجه C مربوط به دوره قبل
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی و گذرنامه
 • دو قطعه عکس
 • 3-دوره فنی درجه A : واریز مبلغ 1/500/000 ریال به ازاء هر شرکت کننده
 • داشتن کمربند مشکی دان 4 یا حکم فنی بین المللی درجه B مربوط به دوره قبل
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی و گذرنامه
 • دو قطعه عکس
 • 4-دوره داوری درجه C : واریز مبلغ 1/000/000 ریال به ازاء هر شرکت کننده
 • داشتن دان یک و داوری درجه سه
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی و گذرنامه
 • دو قطعه عکس
 • 5-دوره داوری درجه B : واریز مبلغ 1/250/000 ریال به ازاء هر شرکت کننده
 • داشتن داوری درجه دو یا حکم داوری بین المللی درجه C مرتبط به دوره قبل
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی و گذرنامه
 • دو قطعه عکس
 • 6-دوره داوری درجه A : واریز مبلغ 1/500/000 ریال به ازاء هر شرکت کننده
 • داشتن داوری درجه یک یا حکم داوری بین المللی درجه B مربوط به دوره قبل
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی و گذرنامه
 • دو قطعه عکس
 • 7-دوره مربیگری درجه C : واریز مبلغ 000/000/1 ریال به ازاء هر شرکت کننده
 • داشتن دان یک و حکم عملی مربیگری مربوط به دوره
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی و گذرنامه
 • دو قطعه عکس
 • 8-دوره مربیگری درجه B : واریز مبلغ1/250/000 ریال به ازاء هر شرکت کننده
 • داشتن مربیگری درجه دو یا حکم فنی بین المللی درجهC مربوط به دوره قبل
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی و گذرنامه
 • دو قطعه عکس
 • 9-دوره مربیگری درجه A : واریز مبلغ 1/500/000 ریال به ازاء هر شرکت کننده
 • داشتن مربیگری درجه یک یا حکم فنی بین المللی درجه B مربوط به دوره قبل
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی و گذرنامه
 • دو قطعه عکس

زمان و مکان برگزاری داوری و مربیگری (استان تهران): ساعت 11 الی 14-مورخ 1397/09/20 تهران-خیابان ولیعصر-پشت پارک دانشجو-خیابان استاد شهریار دانشگاه واحد 41- مسئول برگزاری:آقای رضا کوشککی- ناظر دوره:آقای داود رجائی

زمان و مکان برگزاری استاژ فنی(استان تهران): ساعت 14 الی 17-مورخ 1397/09/20-تهران-اتوبان آیت الله سعیدی-اتوبان شهید کاظمی-خیابان شکوفه غربی-نبش دولت خواه-مجموعه ورزشی شهید باکری- مسئول برگزاری:آقای رضا کوشککی- ناظر دوره:آقای داود رجائی

زمان و مکان داوری ومربیگری و استاز فنی(استان آذربایجان شرقی):ساعت 11 الی 17-مورخ 1397/09/25- تبریز- چهارراه حافظ به سمت کمربندی میانی کوی پرورش روبروی کوی جاوید خانه کیک بوکسینگ رستمی- مسئول برگزاری:آقای ایوب رستمی-ناظر دوره:رئیس هیات ورزشهای رزمی استان

زمان و مکان برگزاری داوری و مربیگری و استاژ فنی(استان اصفهان): ساعت 11 الی 17-مورخ 1397/09/22-اصفهان-ملک شهر-بهارستان غربی-فرهنگ سرای صدر-مسئول برگزاری:آقای هادی شیرزاد-ناظردوره:رئیس هیات ورزشهای رزمی استان

زمان و مکان برگزاری داوری و مربیگری و استاژ فنی(استان هرمزگان): ساعت 11 الی 17-مورخ 1397/09/19-بندرعباس-انتهای آزادگان-اول زیباشهر-خانه ووشو استان هرمزگان-مسئول برگزاری:آقای امیر مساعدی-ناظردوره:رئیس هیات ورزشهای رزمی استان

زمان و مکان برگزاری داوری و مربیگری و استاژ فنی(استان خراسان رضوی): ساعت 11 الی 17-مورخ 1397/09/23-مشهد-بلوار استقلال بین استقلال 7و9-سالن فنون شرقی-مسئول برگزاری:آقای محمد عباسپوران-ناظر دوره: رئیس هیات ورزشهای رزمی استان

مدرس دوره: مدرس بین المللی آقای دکتر آنتوان فارس

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر