بازدید رئیس هیات ورزشهای رزمی استان البرز از هیات شهرستان اشتهارد

طی بازدید فریبرز برشی رئیس هیات ورزش های رزمی استان البرز از شهرستان اشتهارد نشست مشترکی با حمیدرضا رضایی رئیس ورزش و جوانان اشتهارد و همچنین مربیان رزمی وسایت اداری هیات شهرستان به عمل آمد

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر