اطلاعیه روابط عمومی فدراسیون ورزش های رزمی

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های رزمی با توجه به تخلفات مکرر و گزارشات واصله در خصوص آقای بهروز کرانی ، به اطلاع می رساند به دستور ریاست فدراسیون تا زمان برگزاری کمیته انضباطی و صدور رأی این کمیته ، کلیه فعالیت های مشارالیه تحت هر عنوان ( مربی - داور - نماینده سبک و یا ... ) غیر قانونی بوده و تخلف محسوب می گردد .

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر