دیدار رئیس هیات ورزش های رزمی استان خراسان شمالی با مسئولین فدراسیون

در دیدار رئیس هیات ورزش های رزمی استان خراسان شمالی و مسئولین فدراسیون ، وضعیت و عملکرد این هیات مورد بررسی قرار گرفت.

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر