گروه کونگ جونگ موسول قهرمانی کشور آقایان خود را برگزار می کند

با توجه به درخواست گروه کونگ جونگ موسول، موافقت هیأت ورزش های رزمی استان خراسان رضوی و صدور مجوز کمیته مسابقات فدراسیون ،گروه کونگ جونگ موسول رقابت های قهرمانی کشورآقایان خود را در مورخ 1397/10/27 لغایت 1397/10/28 در استان خراسان رضوی برگزار می نماید .

مسئول برگزاری : آقای غلامرضا نجاتی

ناظر : رئیس هیات ورزش های رزمی استان خراسان رضوی

مبلغ ورودیه :800/000 ریال

زمان و مکان وزن کشی: 1397/10/27 از ساعت 16 لغایت 20-استان خراسان رضوی- شهرستان مشهد-خیابان امام رضا (ع) - پایانه مسافربری - ساختمان مرکزی طبقه دوم

زمان و مکان مسابقات : 1397/10/28-استان خراسان رضوی-شهرستان مشهد-سالن مصطفی خمینی

استایل مسابقات : هنرهای فردی ( فرم - سلاح )-لایت کنتاکت-سمی کنتاکت

رده فنی :از کمربند سبز به بالا

  • انجمن / کمیته/گروه/سیستم / دوجو برگزار کننده مجاز به صدور حکم موقت قهرمانی نمی باشد .
  • تمامی شرکت کنندگان می بایست دارای کارت عضویت فدراسیونی معتبر باشند .
  • حضور پزشک و آمبولانس از زمان شروع تا پایان مسابقه الزامی می باشد و بدیهی است مسئولیت ناشی از عدم حضور هر کدام از موارد معنونه به عهده مسئول برگزاری می باشد .
  • به همراه داشتن معرفی نامه معتبر از هیأت رزمی استان برای کلیه استان های شرکت کننده الزامی است و در صورت نداشتن معرفی نامه مسئول برگزاری مجاز به ثبت نام تیم نمی باشد و ناظر مجاز به جلوگیری از شرکت تیم در مسابقه می باشد .
  • سالن مسابقات می بایست دارای بیمه مسئولیت مدنی و حوادث کامل باشد و در صورت عدم دارا بودن این شرط مسئولیت اتفاقات احتمالی مستقیماً بر عهده مسئول انجمن/کمیته/گروه /سیستم/دوجو می باشد .

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر