بازدید میترا کریمی از هیات ورزش های رزمی و ملاقات با مسئولین اداره کل ورزش و جوانان استان

نایب رییس بانوان فدراسیون ورزشهای رزمی ضمن حضور در استان یزد بامسولین اداره کل ورزش وجوانان و همچنین مسولین هیات ورزش های رزمی استان دیدار و گفتگوکرد.
میترا کریمی نایب رییس فدراسیون ورزش های رزمی باحضوردراداره کل ورزش وجوانان استان یزد بامسعود شریعتی مدیرکل استان ، آزاده دهقان مسول بانوان اداره کل، کمال حرزاده رییس هیات و فخرالسادات وکیل زواره نایب رییس هیات استان دیداروگفتگو کرد.
دراین نشست که دراداره کل ورزش وجوانان استان یزد صورت گرفت مسعودشریعتی ضمن خوش آمد به ایشان روند روبه رشد هیات مخصوصاَدربخش بانوان را بسیار خوب توصیف کرد وحمایت اداره کل را نسبت به فعالیت بانوان درتمامی رشته هامخصوصا ورزش های رزمی اعلام داشت .
درادامه آزاده دهقان مسئول بانوان اداره کل ، نایب رییس بانوان هیات ورزش های رزمی رااز فعال ترین مسئولین بانوان هیأت های ورزش استان دانست .
کریمی ضمن تشکر از مهمان نوازی یزدی ها ، یزد دارای پتانسیل های خوبی در ورزش رزمی مخصوصاَ دربخش بانوان دانست که با همراهی اداره کل  و مساعدت فدراسیون این مهم بیش از پیش انجام پذیرد .
در پایان کمال حرزاده به تشریح برنامه های هیات در چندماه گذشته و مراسم دهه فجر پرداخت

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر