برگزاری دوره آزمون دان یک الی سه و استاژ فنی گروه سیمرغ در بخش آقایان

گروه سیمرغ این فدراسیون در نظر دارد یک دوره آزمون دان یک الی سه و استاژ فنی دربخش آقایان برگزار نماید.

مسئول برگزاری دوره: آقای علی ملکی                                         

ممتحن دوره: آقای کوروش روحانی نسب

مدرس دوره: آقای کوروش روحانی نسب

ناظر دوره: رئیس هیات ورزشهای رزمی استان                                                          

تاریخ برگزاری دوره : 11/26/ 1397

زمان برگزاری دوره : ساعت 8 صبح الی 14

مکان برگزاری : استان اصفهان – خیابان لاله شمالی-ایستگاه یزدان-ورزشگاه بهمن

 

 

 

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر