برگزاری همایش 3000 نفری گروه نینجارنجر

گروه نینجارنجر این فدراسیون در نظر دارد در روز جمعه مورخ 26 بهمن ماه نسبت به برگزاری همایش 3000 نفری نینجارنجر با اجرای حرکات رزمی اقدام نماید

زمان: روز جمعه 1397/11/26-ساعت 14

مکان: فاز 3 اندیشه-پشت پمپ بنزین-ورزشگاه تختی

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر