برگزاری دوره مربیگری تئوری درجه دو فدراسیونی-استان مازندران در بخش آقایان و بانوان

این فدراسیون در نظر دارد یک دوره مربیگری تئوری درجه دو در بخش آقایان و بانوان در استان مازندران برگزار نماید

مسئول برگزاری دوره : هیات ورزش های رزمی استان

مدرسین دوره : مدرسین اداره ورزش و جوانان استان

ناظر دوره : رئیس هیات ورزش های رزمی استان

تاریخ و ساعت برگزاری دوره :ساعت 8 صبح الی 18– مورخ :1397/12/01 لغایت 1397/12/05

مکان برگزاری : استان مازندران – سرخرود-کمربندی ساحلی-ساختمان آتش نشانی

 

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر