نشست مشترک مسئولین کمیته ملی المپیک و فدراسیون ورزش های رزمی

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های رزمی ، جلسه مشترک مسئولین کمیته ملی المپیک و فدراسیون ورزش های رزمی روز سه شنبه مورخ : 97/11/23 با حضور : مهندس شاهرخ شهنازی دبیرکل ، خانم طاهریان نایب رئیس و خانم دکتر ترکان رئیس کمیسیون المپیک سولیداریتی در محل فدراسیون ورزش های رزمی برگزار گردید .

با توجه به پیوستن قریب الوقوع فدراسیون ورزش های رزمی به مجمع کمیته ملی المپیک ، بحث و بررسی در خصوص پروژه مشترک کمیته ملی المپیک و فدراسیون ورزش های رزمی از موضوعات اصلی این جلسه بود و مقرر گردید جلسات آتی پس از بررسی کارشناسانه تشکیل گردد .

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر