نشست کمیته استعدادیابی موی تای با مسئولین فدراسیون

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های رزمی :

صبح امروز 1397/12/19 نشست کمیته استعدادیابی موی تای با مسئولین فدراسیون برگزار گردید و محوریت بحث در این جلسه استعدادیابی و نحوه شناسایی استعدادها در سال 1398بود .

علیرضا امینی در این جلسه عنوان کرد : با توجه به اینکه موی تای شرایط جدیدی در دنیا پیدا کرده و نیاز به فعال سازی استعدادیابی موی تای و شناسایی استعدادهای نخبه موی تای مطابق با الگوی اصلی فیزیولوژیک و آنتروپومتریکی قهرمانان داریم و  به عبارتی باید الگویی در خصوص اندازه های بدنی ورزشکاران نخبه موی تای قرار دهیم و بر طبق آن استعدادها را شناسایی کنیم و در نهایت با یک جمع بندی کلی در اختیار انجمن موی تای قرار بدهیم .

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر