برگزاری دوره داوری و مربیگری عملی درجه سه و دو و یک، آزمون دان یک الی چهار واستاژ فنی گروه زوران در بخش آقایان و بانوان

گروه زوران این فدراسیون در نظر دارد یک دوره کلاس داوری و مربیگری عملی درجه سه و دو و یک،آزمون دان یک الی چهار و استاژ فنی در بخش آقایان و بانوان به صورت مجزا برگزار نماید

مسئول برگزاری دوره آقایان: آقای حسن رضوانی یگانه                                                                             مسئول برگزاری دوره بانوان: خانم اکرم بهنام

مدرس دوره مربیگری و استاژ فنی آقایان: آقای حسن رضوانی یگانه                                                         مدرس دوره بانوان: خانم اکرم بهنام

مدرس دوره داوری: آقای آرین مدنی

ممتحنین دوره آقایان: آقایان مجتبی فضائلی و حسن رضوانی یگانه                                                          ممتحن دوره بانوان: خانم اکرم بهنام

ناظر دوره آقایان: رئیس هیات ورزشهای رزمی استان                                                                         ناظر دوره بانوان:نایب  رئیس بانوان هیات رزمی استان

ساعت برگزاری دوره آزمون دان و مربیگری عملی: ساعت 9 صبح الی 14

ساعت برگزاری دوره آزمون داوری: ساعت 9 صبح الی 15

ساعت برگزاری دوره استاژ فنی: ساعت 9 صبح الی 17

تاریخ برگزاری دوره آزمون دان و مربیگری عملی : 1397/12/23

تاریخ برگزاری دوره داوری و استاژ فنی : 1397/12/24

مکان برگزاری : استان خراسان رضوی – مشهد-طوس 65- نجف 6- ازهدی 10-سالن ورزشی پدیده طوس

 

                                                                                             

  

 

 

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر