یوسفی سرپرست هیات ورزشهای رزمی استان سیستان و بلوچستان شد

طی حکمی از سوی " محمود رشیدی" رئیس فدراسیون ورزش های رزمی، "محمدعلی یوسفی" به مدت سه ماه  تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی هیات ورزش های رزمی استان سیستان و بلوچستان سرپرستی هیات رزمی را به عهده گرفت.

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر