آخرین نشست شورای عالی فنی فدراسیون ورزشهای رزمی در سال 1397

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای رزمی:

نشست شورای عالی فنی ظهر امروز 1397/12/21 ساعت 14 به ریاست محمود رشیدی با حضور کلیه اعضا برگزار شد. این نشست به عنوان آخرین نشست سال 97 بود. در این جلسه موارد ارجاعی به شورای عالی فنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر