ارسال کمک های مردمی شرق کرج به هموطنان سیل زده

به گزارش روابط عمومی هیات ورزشهای رزمی استان البرز:

کمک های مردمی به مناطق سیل زده توسط اعضای هیات ورزشهای رزمی شرق کرج جمع آوری و ارسال گردید.

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر