اردوی تمرینی تیم موی تای استان البرز با حضور رئیس هیات رزمی استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هیات ورزشهای رزمی استان البرز:

اردوی تمرینی تیم موی تای استان البرز با حضور برشی رئیس هیات رزمی استان و قهرمانلو نماینده موی تای استان در نظرآباد-باشگاه اکسیژن برگزار گردید.

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر