حضور شهردار تبریز در منزل افشین آریایی نژاد قهرمان کیک بوکسینگ

به گزارش روابط عمومی گروه کیک لایت کیک بوکسینگ:

شهردار تبریز به همراه پدر شهید زوار و اعضای شورای شهر تبریز با حضور در منزل افشین آریایی نژاد قهرمان کیک بوکسینگ و نماینده گروه کیک لایت کیک بوکسینگ در استان آذربایجان شرقی، با وی دیدار و گفتگو کردند.

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر