ارسال هدایا جهت کمک به هموطنان سیل زده توسط قهرمانلو

به گزارش روابط عمومی هیات ورزشهای رزمی استان البرز:

قهرمانلو رئیس انجمن موی تای استان البرز در راستای کمک به هموطنان سیل زده یک کامیون حامل اقلام اولیه مورد نیاز و لوازم ضروری زندگی را ارسال نمود.

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر