محقق سرپرست هیات ورزشهای رزمی استان سمنان شد

 طی حکمی از سوی " محمود رشیدی" رئیس فدراسیون ورزش های رزمی، "محمدعلی محقق" به مدت سه ماه  تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی هیات ورزش های رزمی استان سمنان سرپرستی هیات رزمی را به عهده گرفت.

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر