مراسم رونمایی و اهداء شناسنامه داوری مسابقات قهرمانی کشور موی تای بانوان

مراسم رونمایی و اهداء شناسنامه داوری توسط خانم مومنی (سرپرست شورای داوران بانوان در این دوره از مسابقات) درجمع داوران درمسابقات قهرمانی کشور بانوان انجمن ملی موی تای به میزبانی استان اصفهان.

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر