مسابقات قهرمانی کشور آقایان کیک جیتسو

با توجه به درخواست گروه کیک جیتسو موافقت هیأت ورزش های رزمی استان اصفهان و صدور مجوز کمیته مسابقات فدراسیون ،گروه کیک جیتسو مسابقات قهرمانی کشور آقایان خود را در مورخ 1398/04/05لغایت 1398/04/08در استان اصفهان برگزار می نماید .

مسئول برگزاری :آقای مهدی سلیمانی

ناظر : رئیس هیات ورزش های رزمی استان اصفهان

مبلغ ورودیه :1/000/000 ریال

زمان و مکان وزن کشی: 1398/04/05 لغایت 1398/04/06 ساعت9 صبح  لغایت 14- استان اصفهان - فلکه دانشگاه صنعتی - اول جاده شاهین شهر ( بزرگراه آزادگان ) - دانشگاه آب و برق -خوابگاه شهید عباسپور

زمان و مکان مسابقات : 1398/04/07لغایت 1398/04/08- استان اصفهان - فلکه دانشگاه صنعتی - اول جاده شاهین شهر ( بزرگراه آزادگان ) - دانشگاه آب و برق - سالن ورزشی شهید عباسپور

استایل مسابقات :هنرهای فردی(شکستن اجسام سخت - فرم - سلاح - دفاع شخصی) - لایت کیک جیتسو - فول کیک جیتسو - الیت کیک جیتسو - لوکیک- سابمیشن

رده فنی : آزاد

  • انجمن / کمیته/گروه/سیستم / دوجو برگزار کننده مجاز به صدور حکم موقت قهرمانی نمی باشد .
  • تمامی شرکت کنندگان می بایست دارای کارت عضویت فدراسیونی معتبر باشند .
  • حضور پزشک و آمبولانس از زمان شروع تا پایان مسابقه الزامی می باشد و بدیهی است مسئولیت ناشی از عدم حضور هر کدام از موارد معنونه به عهده مسئول برگزاری می باشد .
  • به همراه داشتن معرفی نامه معتبر از هیأت رزمی استان برای کلیه استان های شرکت کننده الزامی است و در صورت نداشتن معرفی نامه مسئول برگزاری مجاز به ثبت نام تیم نمی باشد و ناظر مجاز به جلوگیری از شرکت تیم در مسابقه می باشد .
  • سالن مسابقات می بایست دارای بیمه مسئولیت مدنی و حوادث کامل باشد و در صورت عدم دارا بودن این شرط مسئولیت اتفاقات احتمالی مستقیماً بر عهده مسئول انجمن/کمیته/گروه /سیستم/دوجو می باشد
  • هر استان در هر وزن فقط می تواند یک ورزشکار اعزام نماید

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر