برگزاری آزمون دان یک الی چهار کیک بوکسینگ IMAO در بخش آقایان و بانوان

گروه کیک بوکسینگ IMAO این فدراسیون در نظر دارد یک دوره آزمون دان یک الی چهار در بخش آقایان و بانوان برگزار نماید

مسئول برگزاری دوره آقایان : آقای مهدی ذوالقدر                                      مسئول برگزاری دوره بانوان : خانم  مائده کشاورز

ممتحن دوره آقایان : آقای سعید ذوالقدر                                                    ممتحن  دوره بانوان : خانم  مائده کشاورز

ناظر دوره آقایان:  آقای هوشنگ ذوقی                                                      ناظر دوره بانوان : خانم  فاطمه دوستی

زمان برگزاری دوره آقایان: ساعت 9 صبح الی 17                                    

تاریخ برگزاری دوره : 03/31/ 1398

مکان برگزاری : استان تهران باقری فرجام غربی بلوار اردیبهشت نبش خیابان 178 غربی پلاک 59 واحد 1

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر