بیست و هفتمین ویژه برنامه غروب اعتیاد با طلوع مهر خانواده

بیست و هفتمین ویژه برنامه ( غروب اعتیاد با طلوع مهر خانواده ) باعنوان مهارت جراتمندی و نقش نه گفتن در پیشگیری از اعتیاد ویژه مبارزه با مواد مخدر در باشگاه نينجارنجر ورزشی فردوسیه شهريار با آموزش خانم ها طباطبایی و اشرافیان برگزارگردید . 
شایان ذکر است این برنامه به همت تیم اجتماع محور فردوسیه موسسه مهرآفرینان تحت نظارت بهزیستی برگزار گردید . 

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر