برگزاری ورزش صبحگاهی دربخش بانوان شهرستان پاکدشت

برگزاری ورزش صبحگاهی دربخش بانوان

همزمان با میلاد مسعود حضرت معصومه (س) دراولین روز هفته کرامت ورزش صبحگاهی توسط نایب رئیس ، مربیان و ورزشکاران هیأت ورزش های رزمی شهرستان پاکدشت در پارک بانوان برگزار گردید.

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر