برگزاری مجمع انتخاباتی هیات ورزش های رزمی استان لرستان با حضور سرپرست فدراسیون/ ایرج محمدی رئیس شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های رزمی، ظهر امروز مجمع انتخاباتی هیات ورزش های رزمی استان لرستان به ریاست دکتر شهرام عظیمی سرپرست فدراسیون ورزش های رزمی و با حضور سید علی کریمی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان برگزار شد.

اعضای مجمع هیات ورزش های رزمی استان لرستان باید از میان 11 کاندیداهای احراز سمت ریاست هیات ورزش های رزمی استان لرستان یک نفر را انتخاب می کردند که پس از رای گیری، 17 عضو حاضر در جلسه ایرج محمدی را با 10 رای به عنوان رئیس این هیات برای مدت 4 سال انتخاب کردند.

حسین تاجران، مسعود حسنوند، حسن خورشیدی، مجید رازانی، علی سپهوند، جهانگیر صحرانشین، علی کردعلیوند، ایرج محمدی، کردی، زلیخا سپهوند و معصومه بیرانوند 11 کاندیدای انتخابات ریاست هیات ورزش های رزمی استان لرستان بودند.

هیات ورزش های رزمی استان لرستان پیش از این با سرپرستی رامین مرادی اداره می شد.

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر