بیانیه فدراسیون در خصوص اعزام تیم ها به رقابت های برون مرزی

بیانیه فدراسیون ورزش های رزمی در خصوص اعزام تیم های ملی به مسابقات برون مرزی

فدراسیون ورزش های رزمی با انتشار بیانیه ای توضیحاتی را در خصوص اعزام تیم های ملی رشته های مختلف به مسابقات برون مرزی ارائه داد.

فدراسیون ورزش های رزمی به عنوان یکی از فدراسیون های بزرگ ورزش ایران با دارا بودن جامعه مخاطب بی شمار توضیحاتی را در خصوص اعزام تیم های ملی رشته های مختلف ارائه داده است که در ادامه می خوانید.

فدراسیون ورزش های رزمی به عنوان یکی از فدراسیون های پر مخاطب ورزش ایران ضمن تقدیر و تشکر از زحمات تمامی مدیران، مربیان، داوران و ورزشکاران ورزش های رزمی در سراسر کشور بر خود لازم می داند مواردی را در خصوص اعزام تیم های ملی رشته های مختلف زیر مجموعه خود به رقابت های برون مرزی ارائه دهد که به شرح ذیل به سمع و نظر خواهد رسید.

1- فدراسیون ورزش های رزمی با دارا بودن انجمن ها، کمیته ها و گروه های متعدد همواره در مسیر رشد و توسعه این سبک ها بر آمده و اقدامات حمایتی خود را نیز در چهارچوب ضوابط و حد توان بکار گرفته است.
2- مقام عالی وزارت و معاونین وزیر ورزش و جوانان همواره حامی فدراسیون ورزش های رزمی بوده اند و در موضوعات مختلف تعاملات سازنده ای با این فدراسیون داشته اند که مهمترین این حمایت ها مصوبات شورای برون مرزی وزارت در خصوص اعزام تیم های ملی مختلف به رقابت های برون مرزی از جمله مجوز اعزام 50 ورزشکار موی تای در رده های نوجوانان و جوانان به مسابقات جهانی ترکیه بوده است.
3- بر اساس ضوابط وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون ورزش های رزمی مکلف به جبران بخشی از هزینه های اعزام تیم های ملی به رقابت های برون مرزی و بخش دیگر این هزینه ها باید توسط سبک ها و از جانب حامیان مالی تامین شود.
4- فدراسیون ورزش های رزمی از زمان مدیریت سرپرست فعلی فدراسیون سعی کرده است بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته ضمن اجرای تمامی وظایف، مسیر رشد و توسعه همه جانبه ورزش های رزمی را هموار سازد.
5- یکی از تاکیدات همواره مقام عالی وزارت و معاون محترم توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان عدم دریافت هرگونه وجه از ورزشکاران بوده است که در همین راستا فدراسیون ورزش های رزمی اخذ هر گونه وجهی از ورزشکاران اعزامی به رقابت های برون مرزی را ممنوع اعلام کرده است
6- با توجه به دستورالعمل های موجود، فدراسیون ورزش های رزمی درصدی از هزینه های اعزام را تقبل کرده و مابقی بودجه باید از طریق حامیان مالی تامین شود.

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر