فدراسیون ورزش های رزمی میزبان کلاس تئوری مربیگری درجه یک

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های رزمی، یک دوره کلاس تئوری مربیگری درجه یک از روز سه شنبه 9 مهرماه 1398 در محل فدراسیون ورزش های رزمی برگزار می گردد.

بر این اساس دکتر آهنجان(عضوهیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، دکتر نیکخو(مشاورمعاون وزیرورزش وجوانان)، دکتر نقشبندی(عضوهیات علمی دانشگاه آزاد واحدعلوم تحقیقات) و دکتر خادمی(عضوهیات علمی دانشگاه آزاداسلامی) مسئولیت تدریس دروس این دوره را که در محل کلاس های آموزشی فدراسیون ورزش های رزمی برگزار می گردد بر عهده دارند.

فدراسیون ورزش های رزمی پس از انتصاب دکتر شهرام عظیمی معاون دفتر آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان به عنوان سرپرست این فدراسیون برنامه ریزی مدونی در راستای رشد دانش علمی مربیان فعال سراسر کشور در دستور کار قرار داده و با برگزاری کلاس های متعدد سعی بر توسعه فنی رشته های رزمی زیر مجموعه دارد.


به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر