عظیمی: خانم فرامرزیان یکی از موفق ترین معاونان وزرای دولت تدبیر و امید است که حمایت های ویژه ای از فدراسیون ها در اعزام به رقابت بین المللی دارد

سرپرست فدراسیون ورزش های رزمی گفت: پس از انتصاب اینجانب به عنوان سرپرست فدراسیون یکی از برنامه های خود را ارتباط و تعامل هر چه بیشتر با وزارت ورزش و جوانان قرار داده و سعی کرده با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود موجبات رشد و توسعه هر چه بیشتر ورزش های رزمی را فراهم آورم.

عظیمی در ادامه افزود: خوشبختانه در مدت تصدی این مسئولیت توسط بنده، شخص آقای دکتر سلطانی فر مقام عالی وزارت، آقای دکتر داورزنی معاون محترم ورزش قهرمانی و همچنین سرکار خانم فرامرزیان معاون محترم توسعه مدیریت و منابع حمایت هایی ازرشمندی از فدراسیون ورزش های رزمی داشته که نشان از نگاه ویژه این عزیزان به خانواده بزرگ ورزش های رزمی دارد.

سرپرست فدراسیون ورزش های رزمی اظهار کرد: خوشبخاتانه با حمایت های این عزیزان و همچنین شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان توانستیم کاروان ۵۰ نفره ای را در رشته موی تای به رقابت های جهانی در کشور ترکیه اعزام کنیم که  نقش سرکار خانم فرامرزیان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در اعزام این تیم بسیار مهم و تاثیرگذار بود.

شهرام عظیمی اظهار کرد: سرکار خانم فرامرزیان معاون محترمه وزیر ورزش و جوانان توانسته اند در شرایط تحریمی کشور و کمبود منابع با تدبیر و مدیریت خود موجبات اعزام تیم های ملی مختلف را به رقابت های برون مرزی فراهم آورند که نشان از مدیریت قوی و بی نقص ایشان دارد و شاید به جرات بتوان گفت ایشان یکی از موفق ترین معاونان وزرا در دولت تدبیر و امید به شمار می رود.

سرپرست فدراسیون ورزش های رزمی در پایان ضمن قدردانی از حمایت های مقامات ارشد وزارت ورزش و جوانان از فدراسیون ها، خواستار تداوم این حمایت ها شد.

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر