تغییر در ترکیب اعضاء مجمع فدراسیون ورزش های رزمی با نظر دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های رزمی، دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی وزارت ورزش و جوانان طی ابلاغی به جلال نادمی دبیر مجمع فدراسیون ورزش های رزمی تغییراتی در ترکیب اعضای مجمع این فدراسیون ایجاد کرد.

بر این اساس در بخش نمایندگان ورزشکاران جمشید گیوه چی جایگزین محمد حمید و رضا اسکندری به عنوان نماینده داوران، جایگزین علی طاهری شد.

ضمنا باشگاه دخانیات در بخش نمایندگان باشگاه ها جایگزین باشگاه آزادیان گردید.

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر