8 بهمن ماه مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های رزمی

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های رزمی، دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی 8 بهمن ماه را به عنوان تاریخ جدید برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون اعلام کرد.

بر این اساس روز سه شنبه مصادف با 8 بهمن ماه 1398 ساعت 10 صبح مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های رزمی در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.

11 کاندیدای احراز پست ریاست فدراسیون ورزش های رزمی در این انتخابات به رقابت خواهند پرداخت تا برای 4 سال آینده بر کرسی ریاست فدراسیون ورزش های رزمی تکیه بزنند.

اسامی کاندیدهای تایید صلاحیت شده توسط وزارت ورزش و جوانان به شرح ذیل است.

 

1- سید عباس احمد پناهی

2- محسن احمدی

3- عباسعلی اکبری

4- یوسف بهتری

5- علیرضا خسروی

6- فرهنگ شادنیا

7- رضا شیرین آبادی فراهانی

8- منصور عبدی

9- علی غفاری

10- محمد نوحی

11- افشین هادی چگینی

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر