ابلاغ مسئولیت

رئیس گروه کیک بوکسینگ IKFمعرفی شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های رزمی، طی حکمی از سوی «محمود رشیدی»رئیس فدراسیون ورزش های رزمی «امیر کاوه عجایبی»رئیس گروه کیک بوکسینگ IKFشد.

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر