اطلاعیه روابط عمومی

اصلاحیه ابلاغ «گروه کیک جیتسو»

بدین وسیله، به اطلاع می رساند که در ابلاغ مسئولیت آقای محسن باغبان خرمی اصل «گروه کیک جیتسو» اشتباها «کمیته کیک جیتسو» قید گردیده است که بدین وسیله به«گروه کیک جیتسو»اصلاح می گردد.

 

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر